About

360 Degree Solutions For Sports Needs

My Student Got Medal in World University Weightlifting Championship-2016


Read more

Shiva V6 4

Read more

Shia V6 2

Read more

First Indian Weightlifter Got Medal in World University Weightlifting -2016

Read more

Schedule Week-40

 Monday 
Morning
clean& press 50%6+6/6
Front Squat + Jerk 50%4+2/1,60%4+2/1,70%4+2/1,80%4+2/4,90%4/3
Abs-40/2

Evening:

Power Snatch-50%4/2,60%4/1,70%4/1,80%3/4
Clean-50%4/2,60%4/1,70%3/1,80%2+1/4
Clean Pull-100%4/1,110%2/1,120%1/4
 Abs 30/2

Tuesday
Morning
Sprints-60mtr X 5/4
Power clean & Push jerk-
50% 4+4/1,60%3+3/1,&70%2+2/6
B.Press-70% 8/4
Dumb bell flies-7kg X 3 Sets
Shoulder press-3sets, Gym-2 sets

Evening:

Drop snatch-
50%4/2,60%4/1,70%4/1,80%4/4
Snatch 1st pull 80%6/4

Good morning 40Kg 15/3

Wednesday

Morning
Clean pull+ clean. 50% 4+4/1,60%3+3/1,70% 3+3/4
Back Squat + Jerk 50%4+2/1,60%4+2/1,70%4+2/1,80%4+2/4,90%4/3
Front press: 40/50/60/70*4/4
Evening:

Snatch from 20cm Box-(70%1,80%1,85%1)4
Clean& Jerk from 20cm box-50%4+2/1,60%3+2/1,70%3+2/1,80%2+2/1,85%2+1/4
snatch Pull from Mini Platorm-100%4/4

 Thursday
Morning
Stretching 
 Friday
Morning
Snatch pull+ snatch 50%4+4/1,60%3+3/1,70% 3+3/4
Front Squat +Jerk 50%4+2/1,60%4+2/1,70%4+2/1,80%4+2/4, 90%2/4
Back press: 40/50/60/70*4/4
Evening:

Snatch -50%4/2,60%4/1,70%3/1,(80%1,85%1,90%1)4
Clean-50%4/2,60%4/1,70%3/1 (80%1,85%1,90%1)4

Clean Pull:100%4/4

 Saturday
Sprints-60mtr X 5/4
Clean grip Snatch- 50%4/2,60%4/6
Bench Press-50%6/2,60%6/1,70%6/1 80% 4/4
Db flies-7kg X 3 Sets
Shoulder press-3sets
Gym-2 sets
Evening:

Drop snatch -50%6/2,60%6/1,70%6/1,80%4/4

snatch dead lift: 100%4/1,110%3/1,120%+3/2

Read more

61st National School Games Weightlifting Championship BOYS RESULTS

61st National School Games Weightlifting Championship 

CBR Academy,Kethanakonda,AndhraPradesh from 16th to 19th May 2016

BOYS RESULTS
50Kg Boys
Sl.No NAME UNIT BODY Wt SNATCH CLEAN&JERK TOTAL PLACE
1 Srikant Mallik ODS 48.7 75 94 169 GOLD
2 Shubham Prakash UP 50 72 95 167 SILVER
3 M RajKumar T.S 50 74 92 166 BRONZE
56Kg Boys
1 R Shiva Lingeshwra Sai T.S 56 82 104 186 GOLD
2 Rama Chandra Hembram ODS 56 76 101 177 SILVER
3 Ch Ravi Kumar A.P 55.6 75 96 171 BRONZE
62Kg
1 Ayush Jaiswal UP 61 92 110 202 GOLD
2 H Karthik TS 61.9 92 107 199 SILVER
3 Mahesh Datta aswale MHR 61.2 85 113 198 BRONZE
69KG
1 R Varun T.S 68.1 110 125 235 GOLD
2 Mahavir Yadav UP 68.3 95 116 211 SILVER
3 Rahul Sharmah PunJab 65.1 90 115 205 BRONZE
77Kg
1 Brundaban Dami ODS 69.9 82 110 192 GOLD
2 S Lok Chand TND 75.3 82 101 183 SILVER
3 Navroop Singh Deal Punjab 70.1 82 100 182 BRONZE
85kG
1 Jasveer Singh PunJab 83.9 84 110 194 GOLD
2 G Yogesh Pudhiche 84 80 108 188 SILVER
3 Pradeep Kumar Yadav UP 83 82 105 187 BRONZE
94kG BOYS
1 Bhavneet Singh PunJab 90.9 90 125 215 GOLD
2 Raja sekher A.P 93.8 93 120 213 SILVER
3 Devang Ravi Lal Thakkar MRH 92.5 77 90 167 BRONZE
94kG+ BOYS
1 Nikhl Rajendra Surve MHR 95.4 70 90 160 GOLD
2 Bhartveer Delhi 103.5 60 87 147 SILVER
3 Amit Kumar Yadav UP 104 55 70 125 BRONZE

Read more

61st U-17 National School Games Weightlifting Championship SCORE SHEET

61st National School Games Weightlifting Championship 

CBR Academy,Kethanakonda,AndhraPradesh from 16th to 19th May 2016

WEIGHTLIFTING GIRLS SCORE SHEET
44KG GIRLS
SL NO NAME UNIT BODY WEIGHT SNATCH CLEAN& JERK TOTAL PLACE
1 K.V.Pavani Kumari T.S 43 50 61 111 1
2 Khushali Nivrutti Gangurde MHR 43 51 58 109 2
3 N Satyavati A.P 43 42 54 96 3
4 P.Akila TND 43 42 51 93 4
5 Jyoti Badamundi ORS 43 43 49 92 5
6 Minder Kaur Punjab 43 35 45 80 6
7 Sonali Yodu Chattish 42 35 42 77 7
8 KM.Jyoti Yadav U.P 43 35 40 75 8
9 Sumitra Kumari BHR 40 28 33 61 9
10 Olety Durga PUD 37 25 35 60 10
11 Rinki  Delhi 42 20 32 52 11
12 Pinki Kumari HRN 36 23 28 51 12
13 Monika  M.P 41 24 25 49 13
48kG GIRLS
SL NO NAME UNIT BODY WEIGHT BEST BEST TOTAL PLACE
1 Sanskruti Jitendra Deokar MHR 47 57 69 126 1
2 K Shiva Kumari A.P 46 42 55 97 2
3 Sadhu Soren ODS 45 43 53 96 3
4 Neepam Rani Punjab 47 40 52 92 4
5 K Priya Darshini TND 47 40 50 90 5
6 B Gangothri T.S 48 42 45 87 6
7 Monika Dhusw CHATTISH 44 32 40 72 7
8 Munni Kumari BHR 46 30 38 68 8
9 Seema HRN 44 33 34 67 9
10 P Maha Lakshmi PUDH 45 23 33 56 10
11 Solgama Kamlesh Bhai Krishda GJH 46 25 30 55 11
53kg Girls
SL NO NAME UNIT BODY WEIGHT BEST BEST TOTAL PLACE
1 Dhanashri Nitin pawar MRHP 52.1 53 70 123 1
2 P Dhatri A.P 52.9 51 61 112 2
3 Tanisha Sharma  M.P 50.4 46 63 109 3
4 N Karthiga  TND 51.9 40 53 93 4
5 Gurinder Kaur PunJab 53 40 50 90 5
6 Preeti HRN 50.3 35 50 85 6
7 Renuka Chattish 52.8 35 40 75 7
8 Krishna Kumari BHR 51.6 25 42 67 8
9 Nikki Sharma Delhi 51 23 30 53 9
11 S Bina Kumari Pudhiche 50 22 25 47 11
12 Sonam Singh UP 52.2 51 0 51
13 Shanti Madkami ODS 51.6 0 0 0
58Kg Girls
SL NO NAME UNIT BODY WEIGHT BEST BEST TOTAL PLACE
1 Trupti Sanjay  Mane MRH 53.3 60 80 140 1
2 P Sharulatha Tayar Pudhiche 55.7 57 70 127 2
3 Santi Kabasi ODS 53.9 52 64 116 3
4 M Lokhamalya TND 58 43 50 93 4
5 Preeti HRN 58 42 50 92 5
6 Raj Preet Kaur PunJab 54.4 40 50 90 6
7 K Abhishiktha A.P 57.9 35 51 86 7
8 Saroj UP 56.1 38 40 78 8
9 Sushama Dhimoro Chattish 54.7 35 40 75 9
10 Gayatri Rajak M.P 57.8 32 40 72 10
11 Varsha Panchal Delhi 54.7 30 40 70 11
12 V Sai Samyuktha T.S 57.6 31 35 66 12
13 Patal Khushi Kiritbhai Gujarat 56.8 28 35 63 13
63Kg Girls
SL NO NAME UNIT BODY WEIGHT BEST BEST TOTAL PLACE
1 Nikitha valnick kale MRH 59.1 67 76 143 1
2 V Dhana Laxmi T.S 58.8 56 77 133 2
3 P Arokiya Alish TND 61.6 55 72 127 3
4 Loveleen Kaur PunJab 62.6 57 70 127 4
5 Debaki Khilla ODS 58.4 50 65 115 5
6 Sapna UP 61.4 37 50 87 6
7 Sarita HRN 58.3 37 40 77 7
8 Rachna Varma M.P 61.3 30 42 72 8
9 Ritu Rani Delhi 58.7 25 33 58 9
10 Goduwsi Chattish 58.8 25 25 10
69KG girls
SL NO NAME UNIT BODY WEIGHT BEST BEST TOTAL PLACE
1 Tamanna Delhi 67.2 45 58 103 1
2 Khushi Yadav M.P 63.1 43 50 93 2
3 Taneya Banjse Chattish 63.1 40 50 90 3
4 C Sineka TND 66.7 39 45 84 4
5 Aman Preet Kaur PunJab 68.9 30 43 73 5
6 K G Geetha A.P 68.5 30 40 70 6
7 Makwana Payal Rajesh Bhai GUJ 68.9 25 30 55 7
8 Phoolbai HRN 68.7 23 28 51 8
9 B Priyanka T.S 67 ELT 0
69+Kg Girls
SL NO NAME UNIT BODY WEIGHT BEST BEST TOTAL PLACE
1 Karuna Ramesh Gadne MHR 69.5 51 64 115 1
2 Graci sahana A.P 108.1 46 62 108 2
3 M Yamini TND 84.8 45 54 99 3
4 V Smrithi T.S 94.4 41 50 91 4
5 Rupendar Kaur PunJab 92.4 40 50 90 5
6 Shavangi Kalara UP 71.6 38 48 86 6
7 Pooja Delhi 80 27 35 62 7
8 Padariya Ridhoni Maheshbhai GUJ 85 27 35 62 8
9 Arpita Mishra M.P 71.3 20 23 43 9

Read more